Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο “Παρουσίαση Ρινολογικών Περιστατικών”
της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας – Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου