Ωτολογία

 • Ωτομικροσκόπηση

 • Τονικό ακοόγραμμα

 • Τυμπανόγραμμα

 • Ακουστικά αντανακλαστικά

 • Ωτοακουστικές εκπομπές – Προκλητά δυναμικά (νοσοκομείο Μητέρα)

 • Διερεύνηση ιλίγγου – Χειρισμός EPLEY για ίλιγγο θέσεως

 • Ενδοτυμπανικές ενέσεις για νόσο MENIERE

 • Αφαίρεση κυψελίδας

 • Μυριγγοτομή – Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού

 • Αφαίρεση βλαβών υπό τοπική αναισθησία

Ρινολογία

 • Ενδοσκόπηση ρινός – ρινοφάρυγγα
 • Διερεύνηση χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας
 • Αξιολόγηση αλλεργικής ρινίτιδας
 • Prick Tests (Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ)
 • Βιοψίες
 • Αφαίρεση βλαβών υπό τοπική αναισθησία
 • Συρρίκνωση ρινικών κογχών
 • Αντιμετώπιση ρινορραγίας (Καυτηριασμός – Πωματισμός)

Λάρυγγας – Φάρυγγας

 • Ενδοσκόπηση – Εύκαμπτο ενδοσκόπιο – Ψηφιακή κάμερα – Καταγραφή
 • Αξιολόγηση φωνής (Κλίμακα GRBAS, CAPE-V)
 • Διερεύνηση ροχαλητού – Σύνδρομου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας – Δοκιμασία Müller
 • Ενδοσκοπική αξιολόγηση κατάποσης – FEES (μάθετε περισσότερα)

 • Διερεύνηση λαρυγγο-φαρυγγικής παλινδρόμησης (LPR)
 • Βιοψίες
 • Αφαίρεση βλαβών υπό τοπική αναισθησία

Παιδιατρική ΩΡΛ

 • Ενδοσκόπηση αεραγωγού παιδιών, βρέφων, νεογνών με παιδιατρικό εύκαμπτο ενδοσκόπιο 2.8mm
 • Διερεύνηση σύνδρομου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας – Χρόνιας αμυγδαλίτιδας – Εκκριτικής ωτίτιδας
 • Ακουολογικός έλεγχος – Τυμπανομετρία – Παιγνιοακοομετρία
 • Ενδοσκοπική αξιολόγηση κατάποσης – FEES
 • Φροντίδα τραχειοστομίας
 • Διατομή χαλινού
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων ρινός – ώτων

Κλείστε τώρα το ραντεβού σας!

Ραντεβού